Get In Touch

Numri 355677000085

Çmimi për të gjitha madhësitë e biznesit

*Ne ndihmojmë kompanitë e të gjitha madhësive
FALAS

€0.00 /month

 • Messages limit (20)
 • Contact limit (100)
 • Device limit (5)
 • Template limit (1)
 • Apps limit (0)
 • Chatbot
 • Bulk message
 • Schedule message
 • Access chat list
 • Access group list
Biznes START

€20.00 /month

 • Messages limit (1000)
 • Contact limit (1000)
 • Device limit (1)
 • Template limit (5)
 • Apps limit (1)
 • Chatbot
 • Bulk message
 • Schedule message
 • Access chat list
 • Access group list
STANDART

€30.00 /month

 • Messages limit (3000)
 • Contact limit (3000)
 • Device limit (5)
 • Template limit (5)
 • Apps limit (0)
 • Chatbot
 • Bulk message
 • Schedule message
 • Access chat list
 • Access group list
PROFESSIONAL

€50.00 /month

 • Messages limit (5000)
 • Contact limit (5000)
 • Device limit (10)
 • Template limit (20)
 • Apps limit (0)
 • Chatbot
 • Bulk message
 • Schedule message
 • Access chat list
 • Access group list

Pyetjet e bëra shpesh 📣